Digital tidrapportering som du vill ha denCustomize your time card

Skräddarsy ditt rapportformulär

Följ upp exakt vad du vill på det sätt du vill. Fullständig uppsättning av inställningsfunktioner i en lättlärd paket-lösning. Detta resulterar i precis data för din organisation.

Platsverifiering kan användas via GPS och stämpelklocka.

Mer om anpassningar

Älskad

Älskad

Över 12 000 slutanvändare rapporterar dagligen, Företag från en till hundratals anställda litar på oss.

Inga dolda kostnader

Inga dolda kostnader

Betala endast för dina nuvarande aktiva användare. Inga fasta/bundna priser.

Fungerar på alla enheter, även på telefoner som inte är smarta. Ingen extra utrustning, inga extra kostnader.

Prislista


Sjöbergs Ställning AB
Vårt företag har fått bra koll på alla arbetstimmar genom att använda Moveniums TimeTracker.

Användandet av Movenium gör att våra anställda lätt kan rapportera sina arbetstider på rätt projekt samt meddela om det är något särkilt de vill framföra till faktureringen.
Tidsrapporter som är svåra att tyda, borttappade, med kaffespill, svåra att få, in är ett minne blott för oss.

I och med att de anställda kontinuerligt rapporterar sina arbetstider varje arbetsdag kan vi lätt stämma av timmarna och få ett bättre flöde på faktureringen.

Det är också lätt att sammanställa kostnader på projekt för att se lönsamheten.

När vi gör lönerna kan vi ta fram rapporter på enskild anställds arbetstid, frånvaro, sjukdom etc.

Att ha alla anställdas tider lagrat digitalt gör det även lätt för oss att gå långt tillbaks i tiden och få fram olika typer av rapporter.

Det är även lätt att få fram tidssedlar på utfört arbete om kund kräver det som en bilaga till fakturan.
Göran Sjöberg
Sjöbergs Ställning AB


AB Idrotts- och trädgårdsanläggningar
Vi har just använt av oss med Movenium i ca ett halvår och vi ser redan nu ett stort värde för oss. Vi byggde rapporteringen för att samtidigt få personalens tider men också en arbetsorder så vi inte missar material, maskiner, inköp och servicebil. Vi tappar ingen information och vi kan fakturera mycket tidigare än förut. Jag märker också att alla arbetsledare som ska attestera kan göra det tidigare och var som helst dom har en internet uppkoppling. Dom anställda tycker det är enkelt, kul och känner att dom bidrar.

Detta är ett enkelt och relativt kostnadseffektivt med tidigare system jag kollat på så jag kan varmt rekommendera det till andra
Robert Pilskog (IT&Marknad, arbetsledare Källsortering)
AB Idrotts- och trädgårdsanläggningar


Safecon Byggnandsställningar Ab
Vi på SafeCon Byggnadsställningar AB har haft stor nytta av TimeTracker sedan vi började använda oss av Moveniums tjänster. Våra anställda rapporterade tidigare in sin arbetade tid på papper vilket blev kostsamt då insamlandet av rapporterna tog lång tid. Rapporterna kom bort, var svårtydliga och gav begränsad insikt i arbetsflödet under projekten. Samtidigt fylldes pärmarna på och blev en administrativ börda.

När vi började använda TimeTracker fick vi en helt annan fart på inlämnandet av tidrapporterna från de anställda. De rapporterar nu sin tid dagligen. Vi kan på så sätt få en helt annan kontroll och översikt på allas arbetade timmar.

Fördelarna är många:
  • Daglig inrapportering av arbetad tid och utfört arbetsmoment.
  • Läsbar och detaljstyrd information.
  • En lättläst ekonomisk rapport och budgetuppföljning på projektnivå.
  • Godkännande av arbetad tid från arbetsledning.
När väl arbetstiden är inmatad och det är dags för löneutbetalning så är summering och konteringen redan klart! Ett par enkla knapp tryck och du kan välja i vilket format och sätt du skickar informationen vidare.

Våra anställdas reaktioner har varit positiva. Dom för en bättre överblick på arbetad tid och ev. övertid. Dessutom har dom möjligheten att när som helst skicka och skriva sina arbetsrapporter genom datorn, paddan eller i sina telefoner. Jag rekommenderar starkt andra företag att titta på hur TimeTracker skulle kunna hjälpa deras företag att effektivisera sitt sätt att avrapportera sina anställdas arbetade tid. Supporten på Movenium har varit mycket hjälpsamma och har på ett lätt och bekvämt sätt styrt in oss i användandet av Time Tracker. Dom har dessutom hjälpt oss att få in specifika dokument och utformandet av dessa anpassade till Time Tracker.
Ante Bolstad, Produktionschef
Safecon Byggnadsställningar AB


Dahlberg Totalentreprenad AB
Vi valde Movenium, både tidrapportering och driving log, till våra hantverkare då det ger ett enkelt användargränssnitt som inte stjäl tid för dem i sin vardag. Samtidigt kan jag enkelt lyfta ut timrapporter snabbt vilket minimerar min administrativa tid.
Peter Önnby
Vice VD
Dahlberg Totalentreprenad AB


Andrés Måleri
Vi har använt Movenium dels som stämpelklocka med gps funktionen och dels för faktura underlag. Vi kan lugnt säga att det har sparat oss enormt mycket arbete och administration då all arbetstid, extra jobb och arbetstyp lagras löpande. Dessutom är gränssnittet i administrationsverktyget väldigt enkelt och lätt använt. Våra anställda lärde sig att använda det snabbt och utan större problem då telefongränssnittet också är väldigt enkelt och logiskt. Att dessutom Movenium’s support är snabb och professionell gör det hela ännu bättre. Vi har även provat arbetsorder systemet som är enkelt men funktionellt.

Vi kan gladeligen rekommendera Movenium för alla som behöver en enkel tidsrapportering där det är enkelt att ta ut tidrapporter och bifoga som faktura underlag.

Mats-Jan Söderberg
Marknads- och Produktionschef
Andrés Måleri


Prova gratis

Eller ring 08-408 088 72


Work time reports for every need

Rapporter för samtliga behov

Här är programmet för tidrapportering som får chefer att le. Det är enkelt att generera exakta rapporter. Allt som man vill mäta och samla in kan enkelt rapporteras.

Med ett par klick omvandlar du individuella tidrapporter till totaler och vice versa.

Mer om rapportfunktionerna

Accurate work time data

Precis data

De flesta av oss kommer inte ihåg vad vi arbetade med för två eller tre dagar sedan. Daglig tidrapportering säkerställer större precision vilket innebär större besparingar.

Specificera hur många dagar en anställd har på sig att rapportera in arbetstid.

Smidig datalagring

Säker tidrapportering

Säker tidrapportering

Movenium Timetracker är en säker och rättvis lösning för alla.

Det finns ingen permanent borttagningsfunktion i vårt system. Se fullständig redigeringshistorik på all data. Givetvis får man även allt sparat som backup.

Mer om säkerhet


Prova gratis

Eller ring 08-408 088 72